czwartek, 17 listopada 2016

Co się działo "Dziś wieczorem"?

Źródło: http://www.tvp.info/14661277/dzis-wieczorem (dostęp 17.11.2016)

15 listopada 2016 roku TVP Info zakończyła emisję programu publicystycznego "Dziś wieczorem". Prezenterzy głównego wydania "Wiadomości" przeprowadzali w nim rozmowę z wybranymi osobami na tematy bieżące. Obecnie TVP Info o tej samej porze emituje zbliżony program "Gość Wiadomości".

We wrześniu - na własny użytek - zacząłem tworzyć spis gości tego programu. Dlaczego? Chciałem się przekonać, jak wygląda dobór rozmówców: czy występuje dominacja jednej z partii, czy jedna z osób jest zapraszana wyjątkowo często. Zakończenie emisji stanowi dobry pretekst do publikacji notatek ;)

Analiza gości programu "Dziś wieczorem" od 01.09.2016 do 15.11.2016


W tym czasie program wyemitowano 75 razy (emisja codzienna z wyjątkiem 10 listopada) . Studio przy Placu Powstańców Warszawy odwiedziło 106 osób. Postanowiłem je podzielić na następujące grupy:
  • partyjne: osoby kandydujące w wyborach parlamentarnych czy samorządowych z list danej partii (PiS - Prawo i Sprawiedliwość, PO - Platforma Obywatelska, N - Nowoczesna, K15 - Kukiz15) i obecnie nienależące do innych poniższych grup;
  • rząd: Prezes Rady Ministrów, ministrowie (nie tylko resortowi), osoby pełniące inne funkcje w ministerstwach;
  • inni z KPRM: osoby pełniące funkcje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (grupa, w której znajduje się tylko Paweł Szefernaker i Elżbieta Witek);
  • inna organizacja: osoby z organizacji pozarządowych, np. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze;
  • publicysta - dziennikarze komentujący;
  • inna osoba: osoby nienależące do żadnej z grup, np. adwokat, ksiądz.
Powyższe wydzielenie zostało przedstawione na poniższym wykresie:

Ryc. 1. Podział gości w "Dziś wieczorem" ze względu na wyżej opisane kryteria
Źródło: opracowanie własne
Ryc. 2. Podział gości w "Dziś wieczorem" ze względu na wyżej opisane kryteria - tylko partie polityczne
Źródło: opracowanie własne

Przyjmując podział zgodny z faktycznymi powiązaniami Prawa i Sprawiedliwości, rządu oraz innych osób z Kancelarii Premiera Rady Ministrów (Beata Szydło jest członkiem PiS-u, ponad połowa ministrów kandydowało z list partii, opinie prezentowanie przez posłów PiS-u dotyczące działań rządu itd.) otrzymujemy następujące grupy:

Ryc. 3. Podział gości w "Dziś wieczorem" po połączeniu grupy Prawa i Sprawiedliwości, rządu oraz reszty KPRM
Źródło: opracowanie własne
Ryc. 4. Podział gości w "Dziś wieczorem" po połączeniu grupy Prawa i Sprawiedliwości, rządu oraz reszty KPRM - tylko partie polityczne
Źródło: opracowanie własne

W tym czasie Prezes Rady Ministrów gościła w programie trzy razy. Najczęściej "odpytywanym" ministrem był Mariusz Błaszczak (sześć razy). Ponadto z ramienia grup politycznych najczęściej gościli:
  • Mariusz Witczak (PO): pięć razy,
  • Michał Dworczyk (PiS) oraz Stanisław Tyszka (Kukiz 15): trzy razy,
  • Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna): dwa razy.

Dane w postaci surowej można zobaczyć po prawej stronie.
W przypadku publicystów najczęściej na ekranach gościli: Andrzej Stankiewicz (onet.pl), Michał Karnowski (wSieci) oraz Bronisław Wildstein (m. in. TVP2) - dwukrotnie, przy czym pierwsi dwaj panowie za każdym razem wystąpili w parze.

Za ewentualne błędy w opracowaniu przepraszam.

Opinia


Uważam, że dobór gości do programu "Dziś wieczorem" wykazywał pewną dominację jednej formacji politycznej oraz światopoglądowej. Osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością (posłowie, ministrowie itd.) występowały zdecydowanie częściej. Biorąc pod uwagę ogół gości stanowili około połowę, natomiast biorąc pod uwagę wyłącznie polityków związanych z partiami - 57%. Należy też zaznaczyć, że większość osób związanych z PiS-em stanowił gabinet Beaty Szydło. Ponadto dziwi mnie częstsze występowanie (od liczby osób z Nowoczesnej) osób z klubu Kukiz 15.

Odnośnie do publicystów - w studiu nie pojawił się żaden prezentujący poglądy osób o "wrażliwości lewicowej" (Rachoń, 2016). W każdym razie nie można uznać za niego np. Andrzeja Stankiewicza czy Tomasza Wróblewskiego. W tym zakresie nie można mówić o zachowaniu pluralizmu.

W przyszłości porównam dobór gości z powyższego okresu do porównywalnego z 2014 roku. Dlaczego taki dobór? Zakres czasowy w 2015 roku obejmie okres wyborów parlamentarnych, a rzetelne porównanie wymaga podobnej neutralności pod względem wyborczym.Na zakończenie mam coś dla miłośników pomiarów słupków poparcia ;)
Ryc. 5. Grafika zaprezentowana w głównym wydaniu "Wiadomości" 14.11.2016
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://forum.media2.pl/viewtopic.php?p=336908#p336908 (dostęp 17.11.2016)
Zastanawiają mnie za każdym razem te wyraźne nieścisłości. Dlaczego grafik - w obojętnie jakim programie informacyjnym - nie da się zrobić rzetelnie? Przecież nawet wyrównując słupki poparcia "na oko" zachowanie takich nieścisłości byłoby ciężkie. Ciężko to uznać za manipulację - raczej dowód nierzetelności osoby zajmującej się powyższą grafiką.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza